سهم پتروشیمی در صادرات غیرنفتی ۸ برابر سال ۵۷ شده است

سید علی ادیانی با بیان اینکه تا سال ۵۷ صادرات گاز صورت نمی‌گرفت، اما اکنون در روز ۱۳ هزار ۲۲۷ میلیون مترمکعب گاز صادر می‌شود، گفت: تمام این تفاوت درصد‌ها و پیشرفت‌ها در کشوری اتفاق افتاد که ۸ سال جنگ و ۴۰ سال تحریم به آن تحمیل شد. گروه نفت و گاز اپلیکیشن تلگرام: سیدعلی […]


واندا گالری
رز سئو
2 قدم
انجمن دندانپزشکی کودکان ایران
طرح تو
تفریحی 96
عقیق

 nike air max ladies